Sports events for the Erasmus MC Sophia Children's Hospital

Sports events for the Sophia Children's Hospital!
If you want to contribute to the Sophia Children's Hospital in a sporty way, you can do that at different events and with various sports.

At the moment we have Cycling (indoor spinning marathon, next edition 2 and 3 March 2024), Running (Thursday 18 May) and Swimming for Sophia.

Whatever sport you participate in, we are very thankful for that. We are happy with all the sporty, enthusiastic actions and participations and are proud to see all participants who do their best for the patients in the Sophia Children's Hospital

Do you want to participate? Register now for an event or donate to an action!

 

Read more Read less
View all
Cycle for children with an immune disease Cycling for Sophia will take place on the weekend of March 2 and 3, 2024. The cycling marathon for the Erasmus MC Sophia Children's Hospital. During the weekend you can cycle individually or in a team in a block of your choice, with the aim of collecting as many donations as possible for charity. Are you cycling too? Apply now! Major impact on lifeThis edition we cycle for children with an immune disease. Having an immune disease limits many children from daily activities such as sports and going to school. In addition, living with such a chronic illness can cause anxiety, depression or even behavioral problems due to the challenges the disease brings. Frequent and long-term use of medication can also cause side effects. Having an immune disease brings a lot of uncertainty because the course can be very unpredictable and accompanied by peaks and valleys. This makes it very difficult to plan daily life. What is an immune disease?A healthy body has good protection mechanisms against pathogens such as viruses and bacteria. We also call this our immune system. If parts of this system do not work properly, this can lead to an immune disease. Your immune system also attacks the healthy cells in your body and this makes you sick. There are many different immune diseases. Examples include: chronic intestinal inflammation, cystic fibrosis, celiac disease (hypersensitivity to gluten), juvenile rheumatism, sepsis and necrotizing enterocolitis, an intestinal disorder that mainly occurs in premature children. Making the correct diagnosis and finding the best treatment can take a long time. The solution is near!A new technique has recently been developed that makes it possible to determine the body's response to a particular drug by examining 96 proteins in one drop of blood. The technology in this so-called 'protein analysis device' is very sensitive, precise and fast. The Sophia Children's Hospital wishes to purchase this device itself. The first children's hospital in the Netherlands! A better future for children with an immune diseaseWith the innovative protein analysis device, researchers at the Sophia Children's Hospital can better predict which medicine works for which patient and what the course of the immune disease will be. This way they can really help the child and his/her environment and offer more security for the future. The technique can also be used with the smallest babies, because only one small drop of blood is needed. Once the researchers have the device at their disposal, they can start immediately. More research can also be done into the effects of this technique and its potential for other conditions, so that it can hopefully provide a solution for as many sick children as possible in the future. We desperately need your support to purchase this new device. Will you also help? Register for Cycling for Sophia 2024!
Cycling for Sophia 2 & 3 March 2024

Inschrijving open: Fietsen voor Sophia 2024!

17-10-2023 | 12:05

Het is zover! De inschrijving voor Fietsen voor Sophia op zaterdag 2 maart en zondag 3 maart is vanaf nu open! Wij hopen jou, samen met veel andere sporters, (weer) te mogen verwelkomen voor een gezellig en sportief weekend, voor een ontzettend mooi doel: we gaan met elkaar fietsen voor kinderen met een immuunziekte. Schrijf je in via de link hieronder!

Grote impact op het leven
Deze editie fietsen we voor kinderen met een immuunziekte. Het hebben van een immuunziekte beperkt veel kinderen in de dagelijkse activiteiten zoals sporten en naar school gaan. Daarnaast kan het leven met zo’n chronische ziekte angst, depressie of zelfs gedragsproblemen veroorzaken, als gevolg van de uitdagingen die de ziekte met zich meebrengt. Ook kan het vele en langdurige medicijngebruik bijwerkingen geven. Het hebben van een immuunziekte brengt veel onzekerheid met zich mee omdat het verloop heel onvoorspelbaar kan zijn en met pieken en dalen gepaard gaat. Dit maakt het erg lastig om het dagelijks leven te plannen.

Wat is een immuunziekte?
Een gezond lichaam heeft goede beschermingsmechanismen tegen ziekmakers als virussen en bacteriën. Dit noemen we ook wel ons afweersysteem. Werken onderdelen van dit systeem niet goed, dan kan dit leiden tot een immuunziekte. Hierbij valt je afweersysteem ook de gezonde cellen in je lichaam aan en dit maakt je ziek. Er bestaan veel verschillende immuunziekten. Voorbeelden hiervan zijn: chronische darmontsteking, taaislijmziekte, coeliakie (overgevoeligheid voor gluten), jeugdreuma, sepsis en necrotiserende enterocolitis, een darmaandoening die vooral voorkomt bij te vroeg geboren kinderen. Het stellen van de juiste diagnose en het vinden van de beste behandeling kan lang duren. 

De oplossing is nabij!
Recent is er een nieuwe techniek ontwikkeld waarmee het mogelijk is om middels het onderzoeken van 96 eiwitten in één druppel bloed te achterhalen wat de reactie is van het lichaam op een bepaald medicijn. De techniek in dit zogenoemde ‘eiwit-analyseapparaat’ is heel gevoelig, precies en snel. Het Sophia Kinderziekenhuis heeft de wens om dit apparaat zelf aan te schaffen. Als eerste kinderziekenhuis in Nederland!

Een betere toekomst voor kinderen met een immuunziekte
Met het innovatieve eiwit-analyseapparaat kunnen onderzoekers in het Sophia Kinderziekenhuis beter voorspellen welk medicijn werkt voor welke patiënt en hoe het verloop van de immuunziekte zal zijn. Hiermee kunnen zij het kind en zijn/haar omgeving dus écht verder helpen en meer zekerheid bieden voor de toekomst. Ook is de techniek toepasbaar bij de allerkleinste baby’s, omdat maar één kleine druppel bloed nodig is. Als de onderzoekers het apparaat tot hun beschikking hebben kunnen zij direct van start gaan. Ook kan meer onderzoek worden gedaan naar de effecten van deze techniek en de kansen voor andere aandoeningen, zodat het hopelijk voor zoveel mogelijk zieke kinderen uitkomst kan bieden in de toekomst. Voor de aanschaf van dit apparaat is steun hard nodig. Tijdens Fietsen voor Sophia springen wij samen op de fiets om dit doel te bereiken! 

Help jij ook mee? Schrijf je in voor Fietsen voor Sophia 2024 of steun een actie via: https://www.sportenvoorsophia.nl/project/fietsen-voor-sophia-2024

Read more | View all