M

Ik fiets mee voor kinderen met een immuunziekte

Mark Heemskerk

( Zondag 3 maart blok 2: 13.30-16.30 uur (3 uur) | Member of team: Indoor Cyclers Party )

from €500 (90%)
Still to go

Als gezonde mensen leven we ons leven zonder te beseffen hoe bijzonder het is om gezond te zijn. Ziek zijn beïnvloed niet alleen jezelf, maar ook je naasten en directe omgeving. Een zieke volwassene is verschrikkelijk, maar kinderen horen helemaal niet ziek te worden. Zeker niet een zware ziekte als een immuunziekte. Als dankbaarheid voor het feit dat we gezond zijn, voel ik me verplicht om, waar mogelijk, wat terug te doen. Om ziekte te bestrijden voor de toekomst, maar ook om leed te verzachten van diegene die het moeten dragen. Helaas draait veel om geld in dit leven, een mensenleven is onbetaalbaar en kun je geen waarde aan koppelen. Maar veel geld is nodig om de strijd te voeren tegen ziekte en de genezing ervan. Als gezond mens voel ik me niet alleen verplicht om hieraan bij te dragen, maar is het vooral heel dankbaar om dat t e mogen en kunnen doen!! Mag ik op jouw steun rekenen?! Mijn dank is bij voorbaat als onbeschrijflijk groot.
laten gaan! Steun jij mijn actie? Alvast bedankt!

Raised €250

Raised €500

Raised €1,000

Received first donation

Received 10 donations

Received 25 donations

Received 50 donations

Posted a blog update

Show more