Sporten voor Sophia en het Coronavirus

15 October 2020 12:00

Beste deelnemers,

Wij zetten ons in om het evenement op de geplande data in het Topsportcentrum Rotterdam te organiseren. Op dit moment kunnen we nog niet voorzien hoe de ontwikkelingen rondom Covid gaan verlopen. Maar dat we gaan fietsen is een feit! Mochten de omstandigheden het onverhoopt niet toelaten om het evenement in februari door te laten gaan dan hebben we een plan B om op andere data en op een andere (buiten)locatie in Rotterdam te gaan sporten.

In verband met de maatregelen zijn er dit jaar maximaal 130 fietsen beschikbaar, zodat de fietsen op voldoende afstand van elkaar staan. Om risico op de verspreiding van het coronavirus te minimaliseren, worden er extra maatregelen getroffen. Deze zijn ook in te zien via de FAQ pagina op onze website en zullen we steeds up-to-date houden.

Je inschrijving en opgehaalde sponsorgelden verhuizen dan mee naar de nieuwe datum zodat je verzekerd bent van een fiets. Indien je op de alternatieve datum onverhoopt niet beschikbaar bent, kan je contact met ons opnemen en je sponsorgelden  doneren aan het Sophia, of je inschrijfgeld en sponsorgeld terug laten storten.

We hopen ontzettend dat we jou ook deze editie mogen verwelkomen. En wel voor een ontzettend mooi doel.