gezinshuis 't Klopt

't Klopt fietst met verhoogde hartslag

( Chosen by team captain: Zondag 17 februari 2019 blok 1: 09.00-12.00 )

from € 500 (290%)
Team closed

Als bewoners van gezinshuis 't Klopt doen we voor de 3e keer mee aan de sponsoring voor kinderen in het Sophia kinderziekenhuis.

Iedereen doet dit naar eigen vermogen en is op eigen wijze bezig met de sponsering. De kinderen van het Sophia kinderziekenhuis hebben recht op een goeie behandeling en een zo fijn mogelijke omgeving tijdens hun ziek zijn.

Door ons hiervoor in te zetten kunnen wij als gezinshuis bijdragen een aan verbetering van behandeling of de omgeving van het zieke kind en zijn/haar gezin en de mensen rondom het zieke kind.

You can create your own personalized poster to draw attention to this fundraising page. After printing the poster you can hang it in a shop, a café window or a community bulletin board. Ask your family, friends, co-workers and neighbors to help and also put up a poster in their home, school or work place. Most people are willing to help but be sure to ask permission first.