Just a Silly team!

We gaan er weer voor!

( Chosen by team captain: Zondag 17 februari 2019 blok 2: 13.00-16.00 )

from € 5.000 (104%)
Team closed

Dit jaar spinnen we voor chronisch zieke kinderen om te kijken in hoeverre ze ook lekker kunnen sporten en zoveel mogelijk net als hun vriendjes en vriendinnetjes kunnen leven en mee kunnen doen. Sporten is voor iedereen goed en met het geld wordt onderzoek gedaan naar de sportmogelijkheden voor deze kinderen!

You can create your own personalized poster to draw attention to this fundraising page. After printing the poster you can hang it in a shop, a café window or a community bulletin board. Ask your family, friends, co-workers and neighbors to help and also put up a poster in their home, school or work place. Most people are willing to help but be sure to ask permission first.