Lab4ChildHealth

Wij fietsen mee voor kinderen met auto-immuunziekte

( Chosen by team captain: Zondag 3 maart blok 3: 17.30-20.00 uur (2,5 uur) )

from €2,500 (413%)
Still to go

==NL==

Het Laboratorium Kindergeneeskunde van het Erasmus Medische Centrum is een onderzoeks laboratorium. De basis van ons onderzoek ligt sterk verankerd in het Sophia Kinderziekenhuis, waar patiënten, artsen en onderzoekers samen komen op zoek naar de beste behandeling voor ieder kind.

Als team gaan wij ons tijdens Fietsen voor Sophia 2024 inzetten voor kinderen met een auto-immuunziekte. Het hebben van een auto-immuunziekte beperkt veel kinderen in de dagelijkse activiteiten zoals sporten en naar school gaan. Daarnaast kan het leven met zo’n chronische ziekte angst, depressie of zelfs gedragsproblemen veroorzaken. Er bestaan veel verschillende auto-immuunziekten en het stellen van de juiste diagnose en het vinden van de beste behandeling kan lang duren. Er is een innovatief eiwit-analyseapparaat dat met de analyse van één kleine druppel bloed de oplossing kan bieden. Het Sophia Kinderziekenhuis heeft de wens om dit apparaat zelf aan te schaffen. Als eerste kinderziekenhuis in Nederland.

Wij springen op de fiets om deze wens in vervulling te laten gaan! Steun jij onze actie? Alvast bedankt!

==EN==

The Laboratory of Pediatrics of the Erasmus University Medical Center is a research laboratory. It is part of the department of Pediatrics and as such it is strongly embedded in the Sophia Children’s Hospital. The Sophia offers a perfect setting for patients, physicians and researchers to meet for successful translational research and improved treatments.

During Cycling for Sophia 2024 we will be committed to helping children with an autoimmune disease. Having an autoimmune disease limits many children's daily activities such as sports and going to school. In addition, living with such a chronic illness can cause anxiety, depression or even behavioral problems. There are many different autoimmune diseases and making the correct diagnosis and finding the best treatment can take a long time. There is an innovative protein analysis device that can provide the solution by analyzing one small drop of blood. The Sophia Children's Hospital wishes to purchase this device itself. As the first children's hospital in the Netherlands.

We're jumping on our bikes to make this wish come true! Do you support our action? Thank you in advance!