Afstel maar zeker geen uitstel!

09 December 2020 11:24

Sporten voor Sophia, traditioneel georganiseerd in februari, verhuist naar een latere datum. De 30ste editie wordt vanwege het aanhoudende Coronavirus en na overleg met o.a. het Topsportcentrum Rotterdam verschoven naar 4, 5 en 6 juni 2021.

 Gezien de verantwoordelijkheid die we als Stichting van het Sophia Kinderziekenhuis hebben, is februari helaas te vroeg om een evenement zoals Sporten voor Sophia goed neer te kunnen zetten en te organiseren. We denken altijd heel graag in mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden, maar willen geen risico’s nemen met ieders gezondheid.

Uiteraard hopen we dat we alsnog op alle deelnemers, vrijwilligers, sposnors en partners mogen rekenen. Juist in deze tijd is alle inzet onmisbaar. Mocht je als inschreven deelnemer op de nieuw gekozen data geen mogelijkheid zien tot deelname, dan kun je ons daarover informeren en overleggen we met jou of de donaties mogen blijven staan voor het Moeder en Kind Centrum van Sophia Kinderziekenhuis.