Rennen voor Sophia


In samenwerking met atletiekvereniging PAC uit Rotterdam organiseren wij op donderdag 18 mei a.s. (Hemelvaartsdag) Rennen voor Sophia, een hardloopevenement gericht op alle leeftijden. Er kan ingeschreven worden voor de Kinderkilometer, de Familieloop van 3 kilometer of de 5 & 10 kilometer door het Kralingse bos.

De Kinderkilometer: start 10:00
De Familieloop 3 kilometer (vanaf 10 jaar): start 10:15
De 5 Kilometer (vanaf 14 jaar): start 11:15
De 10 Kilometer (vanaf 14 jaar): start 11:00

Het inschrijfgeld is:
De Kinderkilometer: € 5,-
De Familieloop: € 7,50
De 5 en 10 km: € 12,50

Naast het inschrijfgeld vragen we per deelnemer nog een minimum van € 10,- aan opgehaalde donaties. Je krijgt een eigen actiepagina na het inschrijven zodat je op een makkelijke manier deze donaties op kunt halen.

Voldoe je aan deze minimale € 10,- aan donaties, dan krijg je een mooie herinnering na het rennen.
Haal je meer dan € 50,- op dan ontvang je een paar exclusieve Hartveters (t.w.v. 6,95) van ons. Succes!

Het inschrijfgeld en de donaties komen allemaal ten goede aan de Stichting Vrienden van het Sophia.

Met dit hardloop evenement halen we geld op voor: Kindvriendelijke spoedzorg op de Spoedeisende Hulp (SEH)

Op de Spoedeisende Hulp (SEH) worden acuut zieke kinderen en kinderen met een trauma behandeld. Kinderartsen, SEH-artsen en andere kinderspecialisten bieden deze spoedzorg voor de gehele regio Rotterdam/Zuidwest Nederland. Het gaat om zo’n 8000 kinderen per jaar.

Een bezoek aan de SEH is voor veel patiënten het eerste contact met het ziekenhuis. Het moment is vaak onverwacht en uit onderzoek van de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie dat een groot deel van de kinderen getraumatiseerd is na SEH bezoek. Eén van de belangrijkste actuele doelen voor de SEH is dan ook het verbeteren van de ervaring “SEH bezoek’ voor kind en ouders in brede zin. Zo wordt er ingezet op verbeteren van de benadering van kind en ouders ( o.a. helpend taalgebruik) en wordt er rondom (kleine) ingrepen een persoonlijk plan per kind nagestreefd.

Maar ook de behandelkamer speelt een grote rol. In samenwerking met Philips is er een plan gemaakt om de meest recente inzichten in medische (kinder-)psychologie samen te voegen met medische architectuur en technisch hoogwaardige spoedzorg met als eindresultaat twee volledig kindvriendelijke spoedzorg behandelkamers. 

Op dit moment hebben de behandelkamers (zie onderstaand)  een standaard inrichting waarbij apparatuur (monitoren ed), infuusmaterialen en prik-karren direct bij binnenkomst zichtbaar zijn. Ouders en kinderen zien deze bij binnenkomst direct en zijn daardoor vaak  gespannen en verwachten een prik of ingreep.

Een inrichting gebaseerd op (kinder)psychologische inzichten kan dit voorkomen. Verlichting kan op frequentie worden aangepast en rust uitstralen. Kasten met benodigde materialen, bv voor bloedafname, kunnen worden verzonken in de muur zodat ze wegvallen in de kamer en bv de prik naald pas tevoorschijn komt na adequate voorbereiding en net voor de ingreep en zo niet zorgt voor een te langdurige en te hoge oploop van stress en angstklachten. En ook kunnen de kinderen een eigen thema kiezen voor muurprojectie.

Dit willen wij graag zo snel mogelijk realiseren en Rennen voor Sophia gaat daar dus aan bijdragen!oeg te doen voor kinderen, dus het staat garant voor een ochtend vol sport en plezier.

Website Rennen voor Sophia