DHL

DHL bezorgt kinderen een glimlach!

( Chosen by team captain: Zondag 17 februari 2019 blok 2: 13.00-16.00 )

from € 2.000 (108%)
Team closed

Al jaren draagt DHL haar steentje bij door middel van het vervoer van de spinningfietsen van dit evenement. Daarnaast is er ieder jaar een team enthousiaste collega's wat zich op de fiets inzet om de kinderen van Sophia een glimlach te bezorgen! Het geld wat wij gaan ophalen draagt bij aan onderzoek om het leven van chronisch zieke kinderen te verbeteren.

You can create your own personalized poster to draw attention to this fundraising page. After printing the poster you can hang it in a shop, a café window or a community bulletin board. Ask your family, friends, co-workers and neighbors to help and also put up a poster in their home, school or work place. Most people are willing to help but be sure to ask permission first.