Politie eenheid Rotterdam

Een blauw hart voor Sophia

( Chosen by team captain: Zaterdag 16 februari 2019 blok 1: 09.00-12.00 )

from € 2.000 (323%)
Team closed

Mensen helpen en de wereld een beetje veiliger en dus mooier maken is wat we elke dag nastreven. Die drang om te helpen en 'goed' te doen zit in ons systeem. Dus ook in vrije tijd zetten we graag ons beste beentje voor. En dus gaan de 'pliessies op de fietsies'. Help ons helpen, doneer!

You can create your own personalized poster to draw attention to this fundraising page. After printing the poster you can hang it in a shop, a café window or a community bulletin board. Ask your family, friends, co-workers and neighbors to help and also put up a poster in their home, school or work place. Most people are willing to help but be sure to ask permission first.